• Periudha e promovimit: Nuk ka kohë të kufizuar
  • Promovimet: fitoni deri në 100,000 $DOGE
  • Periudha e promovimit: Pa kufizuar
  • Promovimet: Ndani një 100,000 USDT
  • Periudha e promovimit: Brenda 7 ditëve të ardhshme
  • Promovimet: 1000 USDT